daktaras

daktaras
dãktaras sm. (3b, 1),sf. (1) 1. sm. mokslinė kvalifikacija, suteikiama apgynusiam disertaciją asmeniui: Mokslų daktaro laipsnis pradėtas teikti Bolonijos universitete LTEVII575. Apgynus disertaciją, iš karto suteikiamas mokslų daktaro laipsnis sp. 2. tą mokslo laipsnį turintis mokslininkas: Pokario metais paruošta daug mokslų daktarų ir kandidatų sp. 3. sm. bažn. psn. mokslininkas: Giesmė ... išguldyta ... nuog daktaro ... Rapagelano 441. Rado jį bažnyčioje besėdintį vidurėje dãktarų, beklausantį jų ir beklausiantį juos DP63. Imsiu ... žodžius Augustino, daktaro bažnyčios DP457. 4. K gydytojas: Vienas brolis dãktaras žmonių, kitas – gyvulių Žal. Tu geras daktaru būti Šts. Toks ir dãktaras, kad nugydė Grž. O, iš jo pusė dãktaro Grž. Susirgus reiks dãktaro šaukties Yl. Ir daktarè (pas daktarą) buvau Lz. Gera mūs dãktarė, išsipraktikavus jau Plv. Čia viens, rėkaudams durnai, su podagra pjaujas, o kits ten, kitaip dūsaudams, dãktaro šaukia K.Donel. Vaistojas, arba daktaras M.Valanč. Sakosi ištikimuoju daktaru ir vaistytoju, arba liekoriumi DP511. Vaikus užmuš maras, negelbt daktaras 427. | Ant daktarų̃ mokosi Gs. Į daktarus eimi, daktaru pastoju R101. ^ Žmonėms nesergant, daktarai raukos VP52.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • daktaras — dãktaras dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • daktaras — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pirmasis edukologijos mokslinis laipsnis, įgyjamas apgynus daktaro disertaciją. kilmė lot. doctus – mokytas …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • habilituotas mokslų daktaras — habilitúotas mókslų dãktaras, habilitúota mõkslų dãktarė Mókslininkei sùteiktas habilitúoto mókslų dãktaro láipsnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • habilituotas daktaras — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Aukščiausias mokslo laipsnis, teikiamas kurios nors srities mokslininkui, apgynusiam habilituoto daktaro disertaciją. Habilitacija taip pat teikiama už mokslo darbus ir be disertacijos gynimo. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • apžiūrėti — apžiūrėti, apžiū̃ri (apžiū̃ria Jrb, apžiūro Azr, Kpč), ėjo Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; H, H161,162, R, R65, MŽ, MŽ87, D.Pošk, N, M, J, LL113,125,204, L, ŠT31 1. tr., intr. Pns apžvelgti, aprėpti žvilgsniu, norint sužinoti ar patirti, koks kas yra,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veizėti — veizėti, veizi (veiza, veizia), ėjo K žr. veizdėti: 1. D.Pošk, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ Veizėk iš arčiau ir matysi DūnŽ. Veizu veizu i nėkaip atskirti negaliu Krt. Veizu pro ašaras, nėko nematau Všv. Teip veiza, teip veiza į vienas kitą! End. Dideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vytautas Šustauskas — (born March 19, 1945) is an often controversial Lithuanian politician, leader of the Lithuanian Freedom Union ( Lietuvos Laisvės Sąjunga ) political party.Šustauskas first gained popularity by defending the rights of the poorest Lithuanians. When …   Wikipedia

  • visžinąs — ×visžìnąs ( antis; M, Rtr), anti part. K, KŽ, visžiną̃s K; R, R16, MŽ, MŽ21, S.Dauk, N, M, Rtr žr. visažinąs: Kas tą kryželį tur, tas visžinąs pastoja LTR. Jis per paukščius lyg visžìnąs pastojo Jrk96. Važiuodamas buvo ans matęs topelę parašytą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Doctor of Philosophy — Ph.D. redirects here. For other uses, see Ph.D. (disambiguation). Doctor of Philosophy, abbreviated as PhD, Ph.D., DPhil or D.Phil. (for the Latin philosophiae doctor or doctor philosophiae), in English speaking countries, is a postgraduate… …   Wikipedia

  • Akademische Grade — sind ein System von Würden, die von Hochschulen aufgrund eines abgeschlossenen Studiums oder aufgrund einer besonderen wissenschaftlichen Leistung vergeben werden. Ein akademischer Grad wird nach einem mit Hochschulprüfung abgeschlossenen Studium …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”